HEYBUDDY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu”) bir tarafta Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul adresinde mukim Startek Mobil Teknoloji Anonim Şirketi ile KULLANICI arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.2. Tanımlar

HEYBUDDY: Startek Mobil Teknoloji Anonim Şirketi. Kullanıcı: İnternet sitesi üzerinden üyelik oluşturan ve etkinlikleri takip eden ve/veya etkinliklere katılan kişi. Taraf(lar): Kullanıcı ve/veya HEYBUDDY.

Sözleşme: İşbu Heybuddy Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan kullanım koşullarının tamamı. Uygulama: Telefon ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen HEYBUDDY’nin spor etkinlikleri hususunda sunduğu hizmetin ifa edildiği tüm fikri ve sınai hakları HEYBUDDY’e ait uygulama. Sözleşme: İşbu Heybuddy Kullanıcı Sözleşmesi.

.İnternet Sitesi: Telefon ve diğer internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen HEYBUDDY’nin sunduğu hizmetlerin ifa edildiği tüm fikri ve sınai hakları HEYBUDDY’e ait olan ve uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilerin yer aldığı https://heybuddy.app/ adlı internet sitesi Etkinlik: Uygulama üzerinden oluşturulan ve Kullanıcıların katılımına açılan sportif ve/veya sosyal faaliyet.

2. Başvuru ve Üyelik

2.1. Kullanıcılar, uygulamayı indirerek uygulama üzerinde kayıt için gerekli olan bölümleri doldurur, cep telefonu numarasına gelen onay kodu ile şifresini oluşturur ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümler dâhilinde uygulamayı kullanmaya başlayabilir.

2.2. HEYBUDDY uygulamasının indirilerek üyelik oluşturulması tamamen ücretsizdir. Uygulama içerisinde herhangi bir ücret gerektirici bir durum olması halinde, tarafınıza öncelikle bilgilendirme yapılır, onay vermeniz halinde ücret kesintisi yapılabilir. Kullanıcı bilgilendirmeden ve Kullanıcı’nın onayı olmadan hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır.

2.3. Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bilgilerini (ad soyad ve telefon numarası hariç) her zaman uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

2.4. Kullanıcı’nın HEYBUDDY aracılığıyla iletişime geçtiği diğer Kullanıcılar ve HEYBUDDY Uygulama yöneticileri ile aralarındaki sözlü ve yazılı iletişimlerinde, her türlü içerik paylaşımlarında kanunlara veya genel ahlaka yahut gerçeğe aykırı nitelikte ve/veya kötü niyetli içerikler şikayet üzerine veya otomatik olan/olmayan yöntemlerle sair bir şekilde tespit edilir ise derhal HEYBUDDY tarafından silinebilir veya Kullanıcı’nın profili kaldırılabilir, mesajlaşması kısmen/tamamen engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Kullancı bu işlemlere herhangi bir surette itiraz edemez. Söz konusu paylaşımların ve mesajlarının her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu her halükarda Kullanıcı’ya aittir. HEYBUDDY’nin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmamakla birlikte herhangi bir şekilde maddi veya manevi zarara uğraması halinde Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

3. Uygulamanın Kullanımı

3.1. HEYBUDDY uygulaması ile Kullanıcılar katılmak istediği ve yakınlarında oluşturulmuş etkinlikleri ve etkinliklerin içeriğini takip edebilmektedir. Ayrıca, Kullanıcı ilgilendiği ve deneyimlemek istediğin sporları seçtikten sonra bu sporları yapan yeni arkadaşlarla uygulama aracılığıyla tanışabilmektedir.

3.2. Kullanıcı, uygulama aracılığıyla HEYBUDDY tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.3. Kullanıcı, hizmete ilişkin tüm şikayetlerini info@heybuddy.app e-posta adresi üzerinden aktarabilir.

3.4. HEYBUDDY’nin sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, uygulamayı hukuka, mevzuata ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle HEYBUDDY doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.5. HEYBUDDY, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.6. HEYYBUDDY Kullanıcı’nın uygulama üzerinden oluşturulan etkinliklerde meydana gelebilecek herhangi bir zarardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, tamamen kendi özgür iradesiyle ve tüm riskleri göze alarak etkinliklere katılmaktadır.

3.7. Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden ulaştığı diğer üçüncü kişi ve kuruluşlarda; bu kişi ve kuruluşların gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Uygulama içinde gösterilen ve/veya uygulama içinden ya da haricen ulaşılan üçüncü kişi-kuruluşlara ait reklamlar, bunlardaki bilgiler, uyguladıkları etik ilkeler, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kişisel veri işlemeleri ile ticari iletişim esasları ve diğer uygulamalardan dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklardan ve zararlardan HEYBUDDY hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.8. Kullanıcı dilerse profil fotoğrafını uygulamaya ekleyebilir, ancak bu tamamen ihtiyari olup profil fotoğrafının yüklenmesi sebebiyle uğrayabileceği hiçbir zarardan HEYBUDDY sorumlu olmayacaktır. Ayrıca profil fotoğrafı tamamen Kullanıcı’nın kendi insiyatifiyle eklendiğinden Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kendi tarafından alenileştirildiği varsayılarak herhangi özel bir onay alınmasına gerek bulunmmadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

3.9. Kullanıcı’nın etkinliklere katılım ve etkinlik sebebiyle iletişime geçtiği kişiler sebebiyle doğan iletişim giderleri, etkinliği gerçekleşeceği yerden kaynaklı giderler ve etkinliğin ifası için gerekli giderler (örn. Mekana/tesise giriş ücreti, alınması gereken bir ürünün bedeli vb) tamamen Kullanıcı’nın kendisine aittir.

3.10. HEYBUDDY Uygulamasını kullanarak spor arkadaşı edinen ve/veya HEYBUDDY aracılığıyla üçüncü kişilerce bilgilendirildikleri etkinliklere katılanlar, onlarla iletişime geçenler, her türlü kişisel ilişkileri, iletişimleri, katılımları ve faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu Kullanıcı’nın bizzat kendisine aittir. HEYBUDDY’nin bu konuda, maddi veya manevi herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Sona Erme

4.1. Kullanıcı, uygulamanın kullanımına istediği zaman son verebilir.

4.2. Kullanıcı’nın işbu belirtilen işbu Sözleşme’ye ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, HEYBUDDY, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

5. Diğer Hükümler

5.1. HEYBUDDY, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hükümlere harfiyen uymaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni için tıklayınız.

5.2. Kullanıcı, Uygulama’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet cep telefonu numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan cep telefonu numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir cep telefonu numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı cep telefonu numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. HEYBUDDY’nin, hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, HEYBUDDY ticari markaları, HEYBUDDY ticari görünümü veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran HEYBUDDY’e aittir. Kullanıcı, HEYBUDDY hizmetlerini ve HEYBUDDY’nin burada sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Ayrıca Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan, HEYBUDDY ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

5.4. HEYBUDDY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi ve/veya uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Bildirimin yapılması ile birlikte yeni hükümler geçerli olacaktır.

5.5. Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda HEYBUDDY, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

5.6. Bu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.7. HEYBUDDY’nin işbu Sözleşme’de yer alan hükümler kapsamındaki haklarını tamamen veya kısmen kullanmaması, herhangi bir şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.

5.8. Kullanıcı Uygulama üzerinden üyelik oluşturması ve/veya Uygulama’nın kullanılması esnasında işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını kabul eder.

5.9. Kullanıcı’nın HEYBUDDY ile ilgili herhangi bir içerik veya Uygulamayı geliştirme amacıyla belirttilleri önerileri ve/veya bu öneriler neticesinde bunların uygulamaya geçirilmesi/kullanılması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir bedel talep etme hakkı bulunmamaktadır.

5.10. HEYBUDDY, Uygulama’nın özellik, fonksiyon, içerik, ürün ve hizmetlerinde her zaman değişiklik yapma veya iptal etme veya Uygulamayı tamamen kullanımdan kaldırma veya Uygulamanın belirli bölümlerinin kullanımını kısıtlandırma veya tamamını veya bir bölümünü ücretli yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu durumun ilan edilmesi ile birlikte değişiklik geçerli olacaktır.

5.11. Kullanıcı işbu Sözleşme'yi kabul edip etmemekte serbesttir. İşbu Sözleşme onaylanmak sureti ile kabul edilmediği takdirde, uygulama yüklenmiş olsa da uygulamaya kayıt oluşturarak giriş yapamayacaktır. Üyelik aşamasında istenen bilgilerini girerek bu Sözleşme’yi onaylayan Kullanıcı işbu Sözleşme’deki tüm şartları okuduğunu, anladığını ve tüm bu şartlara eksiksiz bir biçimde uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.